Nätverket Anhöriga och särskilt boende

I lärande nätverket ”Anhöriga och särskilt boende” diskuterar vi intressanta och viktiga frågor som rör anhöriga, deras närstående och särskilt boende, SÄBO. Diskussionerna rör sig kring fyra teman:

  •     Beslutsprocessen
  •     Genomförande av flytten
  •     Anpassning till SÄBO och fortsatta kontakter
  •     Att hitta tillbaka i en ny vardag


Det första nätverket med fokus på anhöriga och SÄBO genomfördes 2011-2012. Det andra lokala nätverket startade i oktober 2012 och pågick till och med hösten 2013.

Har du frågor eller vill starta upp ett BLN? Kontakta då gärna oss.

info@anhoriga.se

Senast uppdaterad 2016-08-31 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson