Värna våra yngsta 2020

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Späda barns rätt till hälsa och utveckling

Konferensen websändes från Folkets hus i Stockholm den 1-2 september 2020.
Arrangörer: Folkhälsomyndigheten, Linnéuniversitetet, Nka och Socialstyrelsen

För fjärde året i rad anordnas en nationell konferens om stöd till våra yngsta och deras föräldrar. På grund av coronapandemin sänds hela konferensen via webben.

Innehåll

Konferensen handlar om de 1 001 viktiga dagarna och om hur vi ska stötta och värna både föräldrar och barn redan under graviditeten och sedan fortsatt under barnets två första år. En period då barnet är exceptionellt mottagligt men också sårbart och föräldrarna särskilt öppna för stöd.

Inledande talare är Docent Mette Skovgaard, Centrum för tidigt ingripande och familjestudier, Psykologiska institutionen, Köpenhamns universitet i Danmark, samt Professor Kjerstin Almqvist, Institutionen för social och psykologiska studier, Karlstad universitet. Andra medverkande talare är bland annat barnombudsman Elisabeth Dahlin.

I fokus för årets konferens är hur våld i kan påverka anknytning och omsorg, instrument för att tolka små barns psykiska hälsa och välmående, samt hur de yngsta barnens rättigheter kan beaktas i det praktiska arbetet. Det blir plenarföreläsningar och seminarier med kunskap från forskning och praktik.

Målgrupp

Vi riktar oss till alla som möter blivande föräldrar, späda barn och deras föräldrar inom mödra- och barnhälsovård, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, specialverksamheter, vuxenpsykiatri, beroendevård etc. Vi välkomnar också beslutsfattare, chefer på olika nivåer, verksamhetsutvecklare och forskare.

Senast uppdaterad 2020-07-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson