2nd International Conference "Every Child has the Right to..."

"Much more needs to be done" Barn och unga berättar

#youngcarers2017

Young Carers in Australia

#youngcarers2017

Regina Jensdottir, Head of the Children's Rights Division, Council of Europe

#youngcarers2017

Young Carers in Asia today

#youngcarers2017

"Tidigt stöd minskar samhällskostnaderna" Ingvar Nilsson, Nationalekonom

#youngcarers2017

Professor Saul Becker, beskriver situationen för unga omsorgsgivare i Europa idag

#youngcarers2017

In English

Den 29-31 maj 2017 välkomnar vi till "The 2nd International Young Carers Conference" – en konferens om och med barn som anhöriga och unga omsorgsgivare.

Anmälan är öppen och det finns fortfarande platser kvar!

Syftet med konferensen är att stödja samhället i tillämpningen av FN-konventionen om barnets rättigheter ¬– särskilt om barnet har en familjemedlem som är allvarligt sjuk, ett missbruk eller psykisk sjukdom eller en familj drabbad av sorg.
Under konferensen kommer unga omsorgsgivare från EU att tala och ge förslag på hur stödet till unga omsorgsgivare och barn som anhöriga kan utvecklas. Dagarna kommer att fyllas av presentationer, interaktiva workshops och seminarier där barn och ungdomar deltar.

Därför behövs den här konferensen

Uppskattningsvis ger närmare vart tionde barn i Sverige och i Europa vård, hjälp och stöd till sina föräldrar eller någon närstående. Mer än var femte barn har en förälder med missbruksproblem, psykisk eller somatisk ohälsa eller har en närstående som avlider. Stödet för de här barnen är litet och eller obefintligt och risken är stor att deras situation kommer att gå ut över deras möjlighet till utbildning, arbete och eget socialt liv.
I Europa finns det en ökad medvetenhet om unga omsorgsgivare och barn som anhöriga och deras situation. Därför har vi i Skandinavien tagit initiativ till denna konferens. Vi är mycket glada att Malmö Stad och Region Skåne, med sin omfattande verksamhet inom området är medarrangörer av konferensen

Tillsammans för barnens bästa

Vår ambition är att konferensen ska bli en knutpunkt där vägar kan korsas. En mötesplats där anhöriga, politiker, chefer, personal, forskare och representanter för idéburna organisationer från hela välden kan träffas och lära av varandra för att maximera barns hälsa, välbefinnande, utveckling och utbildning.

Alla plenarföreläsningar i den stora konferenssalen kommer att simultantolkas till svenska.

         Bild: Eurocarers logotyp        Bild: Helsedirektoratet logotyp              

 

Senast uppdaterad 2017-01-05 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson