Call for Abstracts

Livets möjligheter Anhöriga och flerfunktionsnedsättning En konferens riktad till anhöriga, personal och beslutsfattare 23–24 april 2018, Clarion Hotell Stockholm

Konferensen fokuserar på livets möjligheter för personer med omfattande funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Här ges möjlighet att inspireras och lära av varandra, främja utbyte av erfarenheter och se de möjligheter som finns för personer med flerfunktionsnedsättning och anhöriga att leva ett gott liv. Fördjupande seminarier för läkare och habiliteringspersonal ingår i konferensen. Intyg om deltagande kan utfärdas.

Huvudteman

 • Möjligheter med och till kommunikation
 • Inspiration till hälsa och välbefinnande
 • Möjligheter till ett gott liv

Inbjudna föreläsare

Emmanuel Ezra, kirurg i Uppsala, fembarnsfar, föreläsare och författare till boken Det goda mötet

Kristina Nordemar, arbetsterapeut och författare till boken När själen gråter – om kroppens och själens smärta och läkning

Rolf Nordemar, smärtläkare, professor KI, Stockholm och författare till boken När själen gråter – om kroppens och själens smärta och läkning

Inbjudan till abstract

Konferenskommittén för den 2:a konferensen Livets Möjligheter 23–24 april 2018, inbjuder dig att sända in abstrakt. Du kan välja mellan att skicka in ditt abstrakt som muntlig presentation, workshop, seminarium eller poster. Konferenskommittén kommer att prioritera bland inkomna förslag och lägga samman till seminarierna. Accepterade abstrakt kommer att vara tillgängliga för konferensdeltagarna.

 1. Muntlig presentation 20 minuter för presentation av forsknings- eller utvecklingsprojekt, inklusive tid för frågor 
 2. Workshop/Seminarium 40 minuter för workshop/seminarium där ett ämne, ny metod eller liknande presenteras i interaktion med deltagarna 
 3. Poster – storlek på poster är 120 cm hög och 90 cm bred – posters kommer att vara uppsatta under hela konferensen

Deadline för inlämning av abstracts är 17 november 2017

Abstract inlämnade efter detta datum kan inte accepteras. Vänligen sänd inte in abstract om du inte planerar att delta i konferensen. Besked om godkännande och presentationsform kommer i 15 december 2017. Istället för muntlig presentation kan poster anvisas.

Guide till att skriva abstrakts

 • Texten ska vara på svenska och innefatta max 250 ord inklusive författares/presentatörs namn och titel. Figurer och bilder ska inte sändas med. 
 • Titel, max 200 bokstäver.  
 • Ange kontaktinformation till författare/presentatör 
 • Ange om du föredrar att presentera muntligt, poster eller seminarium 
 • Använd rubrikerna bakgrund, syfte, metod, resultat och slutsats
  Vänligen använd Instruktioner för abstrakt.

Registrering

Alla accepterade författare/presentatörer måste registrera sig till konferensen innan deadline för tidig registrering 20 februari 2018. Den som inte registrerats kommer inte att inkluderas i programmet.

Konferensdokumentation

Presentationer och abstrakts kommer efter konferensen att publiceras på Nka:s webbplats. Vissa föredrag kommer att filmas och publiceras på www.anhoriga.se

Konferensen är ett samarbete mellan Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade barn & ungdomar, Synskadades riksförbund SRF, Bräcke diakoni, Ågrenska, Föreningen JAG, Anhörigas Riksförbund samt SNPF, arbetsgruppen för flerfunktionsnedsättning inom svensk neuropediatrisk förening.

Senast uppdaterad 2017-09-21 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson