Livets möjligheter

För personer med flerfunktionsnedsättning - en konferens riktad till anhöriga, personal och beslutsfattare.

Konferensen kommer att belysa olika problemställningar, öka kunskapen och förståelsen för personer med flerfunktionsnedsättning. Här ges möjlighet att inspireras och lära av varandra, främja utbyte av erfarenheter och se de möjligheter som finns för personer med flerfunktionsnedsättning och anhöriga att leva ett gott liv.

Konferensen är ett samarbete mellan Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade barn & ungdomar, Synskadades riksförbund SRF, Bräcke diakoni, Ågrenska, Föreningen JAG, Anhörigas Riksförbund samt SNPF, arbetsgruppen för flerfunktionsnedsättning inom svensk neuropediatrisk förening.

Konferensen är den 23-24 april på Clarion Hotel, Ringvägen 98 i Stockholm. Mer information kommer inom kort!

 

Senast uppdaterad 2017-06-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson