Livets möjligheter

Se föreläsningarna från konferensen Livets möjligheter på Nka Play

Christina Renlund

Läs reportaget från konferensen Livets möjligheter

Konferensen Livets möjligheter, är en nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga. Konferensen arrangerades den 23-24 april på Clarion Hotel, Ringvägen 98, i Stockholm. Konferensen riktar sig till anhöriga, personal och beslutsfattare.

Konferensen handlade om olika problemställningar och om hur man kan bidra till ökad kunskap och förståelse för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga. Under konferenses gavs det möjlighet att inspireras och lära av varandra, främja utbyte av erfarenheter och se de möjligheter som finns för personer med flerfunktionsnedsättning och anhöriga att leva ett gott liv.

Konferensen anordnades i samarbete mellan Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade barn & ungdomar, Synskadades riksförbund SRF, Bräcke diakoni, Ågrenska, Föreningen JAG, Anhörigas Riksförbund samt SNPF, arbetsgruppen för flerfunktionsnedsättning inom svensk neuropediatrisk förening.

Medarrangörer

Senast uppdaterad 2018-06-04 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson