Livets möjligheter

Avslutningssamtal

Konferensen Livets möjligheter avslutas med ett samtal mellan Emma Henriksson (KD), ordförande i Socialutskottet, Catharina Bråkenhielm (S) ledamot i Socialutskottet, Elisabeth Sandlund, styrelseledamot i FUB, Maria Persdotter, ordförande i RBU, Lennart Magnusson, verksamhetschef Nka och Ulf Wickbom, moderator/animatör.

Se inledningstalet med Lena Hallengren.

Nka direktsänder inledningstalet med Lena Hallengren, Barn- äldre- och jämställdhetsminister.

Välkommen till Livets möjligheter, en nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga. Konferensen arrangeras den 23-24 april på Clarion Hotel, Ringvägen 98, i Stockholm. I det preliminära programmet kan du läsa mer om konferensen som riktar sig till anhöriga, personal och beslutsfattare.

Konferensen kommer att belysa olika problemställningar och bidra till ökad kunskap och förståelse för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga. Här ges möjlighet att inspireras och lära av varandra, främja utbyte av erfarenheter och se de möjligheter som finns för personer med flerfunktionsnedsättning och anhöriga att leva ett gott liv. Läs mer om konferensen i programmet. Här kan du ta del av praktisk information och priser.

Konferensen är ett samarbete mellan Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade barn & ungdomar, Synskadades riksförbund SRF, Bräcke diakoni, Ågrenska, Föreningen JAG, Anhörigas Riksförbund samt SNPF, arbetsgruppen för flerfunktionsnedsättning inom svensk neuropediatrisk förening.

Inspelade föreläsningar

De flesta av konferensens föreläsningar filmades och kommer att publiceras på Nka:s webbplats.

Medarrangörer

Senast uppdaterad 2017-06-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson