Varför är konferensen viktig?

Elizabeth Hanson.

Elizabeth Hanson.

Här svarar Elizabeth Hanson, FoU-ledare vid Nka och forskare vid Linnéuniversitetet, på några frågor om den tredje internationella Young Carers-konferensen. Elizabeth Hanson kommer att medverka vid konferensen och är en av inledningstalarna. 

Varför är en konferens om unga omsorgsgivare viktig?
– Konferensen är viktig för att belysa unga omsorgsgivares situation utifrån ett globalt perspektiv och för att visa aktuell forskning, policy och innovativa metoder från olika länder. Detta kan bidra till att förbättra situationen för unga omsorgsgivare – och i synnerhet göra det möjligt för dem att leva sina liv till sin fulla potential.

Vilka ska anmäla sig till konferensen tycker du?
– Alla som är engagerade i frågan – de som är intresserade och de som har ansvar för att förbättra situationen för unga omsorgsgivare. Det vill säga de som arbetar med barn och unga, beslutsfattare, forskare och inte minst unga omsorgsgivare själva och deras organisationer.

Vad har hänt inom området sedan den förra konferensen?
– Jag tycker att det har hänt ganska mycket. I Sverige har barnkonventionen blivit lag, vilket ger oss mer inflytande och större möjligheter att arbeta med och för barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Globalt finns det en växande medvetenhet om unga omsorgsgivare – till exempel i Europa, Japan, Kenya och Östafrika. Vid vår kommande konferens har vi närmare hundra föreläsningar av personer från över 20 länder och bara genom att titta på konferensprogrammet är det tydligt att det har gjorts framsteg...

Senast uppdaterad 2021-04-21 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson