Madeleine Buchner: "Tillsammans kan vi visa anhöriga att vi bryr oss"

Madeleine Buchner, grundare av Little Dreamers Australia.

Madeleine Buchner, grundare av Little Dreamers Australia.

Den internationella Young Carers-konferensens andra dag öppnades av Madeleine Buchner, grundare av Little Dreamers Australia. Madeleine Buchner pratade utifrån sina egna erfarenheter som syster och dotter till en sjuk bror och mamma, och berättade vad hon har lärt sig under de tolv år som hon har arbetat med Little Dreamers Australia.

Madeleine Buchner inledde med att ge en bild av hur det var att växa upp med en sjuk bror. Hon berättade om minnet av ambulansers blinkande ljus, om hur tufft det var för hennes föräldrar och om känslan av att hon alltid behövde uppföra sig för att underlätta situationen för familjen. Samtidigt som hon ville hjälpa till i hemmet och finnas där för sin familj fanns också en längtan efter att bara få vara som sina vänner.

– Jag hade problem med ångest, det var jobbigt att inte veta hur dagen skulle se ut. Jag var rädd för att vi kanske inte skulle klara av ännu en ambulanstransport, hög feber eller ännu ett anfall. Men vi klarade av det och tog oss igenom det.

När Madeleine Buchner var 14 år diagnostiserades hennes mamma med cancer. Den kommande tiden bestod av många sömnlösa nätter och oro för framtiden. Även om livssituationen på många sätt var svår att hantera fanns det också många fina stunder. Madeleine upplevde att familjen hade ett stort stöd från omgivningen som försökte skapa en så normal uppväxt som möjligt för henne och hennes bror.

– Jag hade en barndom full av kärlek och skratt där man firade allt, både stora och små saker. Vi sparade inte de fina glasen till speciella tillfällen utan vi plockade snarare fram dem till middagen en helt vanlig onsdagskväll – för varför skulle vi vänta?

Stödorganisation för unga omsorgsgivare

2009 startade Madeleine Buchner Little Dreamers Australia, en stödorganisation som har som syfte att förbättra livskvalitén för barn och unga i åldrarna 4-24.

– Det är en organisation som är skapad av unga omsorgsgivare – för unga omsorgsgivare. Vi skapar program som vi önskar hade funnits när vi själva var yngre och vi hoppas kunna vara de förebilder som vi själva skulle ha behövt, sa Madeleine Buchner.

Organisationen har som mål att alla barn och unga som ger omsorg ska få någon form av stöd år 2030.

– Vi vill ha en värld där stödorganisationer, forskare, politiker, och personal samarbetar och skapar nätverk för att stödja barn och unga, oavsett var de bor, sa hon och menade att konferensen är ett ypperligt tillfälle att göra just det.

– För drygt fyra år sedan deltog jag i den andra internationella konferensen om unga omsorgsgivare i Sverige. Vid konferensen skapade jag nya kontakter och spenderade flera timmar med att lära mig av de allra bästa inom området. Det gjorde mig till en mer informerad ledare och hjälpte mig att utveckla de program som vi driver vid Little Dreamers.

Erfarenheter från arbetat med Little Dreamers

Little Dreamers Australia erbjuder idag åtta olika stödprogram som har utvecklats med hjälp av erfarenheter från unga omsorgsgivare och deras familjer. Under sin presentation gick Madeleine Buchner igenom en lista med tolv punkter för att sammanfatta några av de erfarenheter som hon har tagit med sig under sina tolv år i organisationen:

1. Stop! Collaborate and listen.
Genom att lyssna på andras erfarenheter kan man enklare samarbeta och driva arbetet framåt.

2. Win the language, win the day
Tänk på hur du pratar med unga omsorgsgivare. Fokusera på möjligheter i stället för hinder och låt inte den närståendes funktionsnedsättning, sjukdom eller missbruk vara det centrala. I stället för att säga "Jag har en funktionsnedsatt bror", säg "Jag har en bror som har en funktionsnedsättning". Prata till de unga omsorgsgivarna – inte om dem.

3. I'm a Young carer, hear me roar!
Lyssna på unga omsorgsgivare och ta till vara på deras erfarenheter för att utveckla stödet.

4. Be child safe with a hint of glitter
Säkerställ barnets rättigheter och skydd – samtidigt som stödprogrammen är roliga och utvecklande.

5. Jack of all trades, master of none
Man kan inte göra allt, men sikta på att göra det du gör riktigt bra. Samarbeta med andra organisationer som kompletterar det du och din organisation erbjuder.

6. Don't be afraid to take risks
Våga satsa! För Madeleine Buchner var det en stor risk att sluta sitt jobb och starta Little Dreamers, men det steget resulterade i slutändan i något bra.

7. You live and you learn
Ibland blir inte allt som man har tänkt sig. Försök att lära dig av misslyckanden och se vad du kan göra bättre nästa gång.

8. Not too heavy, not too light
Stödprogram behöver fokusera på de ungas omsorgsgivande och samtidigt vara roliga. Försök hitta en bra balans däremellan.

9. Same same, but different
Alla unga omsorgsgivare har olika erfarenheter, men kan oftast känna igen sig i varandras berättelser. Det är viktigt att inte se unga omsorgsgivare som en homogen grupp utan som enskilda individer.

10. Representation matters
Stödprogrammen behöver vara inkluderande och passa alla ungdomar oavsett bakgrund, omsorgsroll eller identitet.

11. You can never go wrong with a spontaneous dance party
Vid varje camp som Little Dreamers Australia anordnar drar Madeleine igång ett dansparty, vanligtvis mitt på dagen. I början dansar bara ledarna men i slutet brukar alla ha anslutit – till och med de som i vanliga fall vägrar att dansa. Danspartyna är roliga och skapar en känsla av gemenskap.

12. Be humble, hungry and kind
Detta är ledorden för det som Little Dreamers gör. De vågar satsa, tror på samarbete och uppmärksammar varandra, de unga omsorgsgivarna och sina samarbetsorganisationer.

– Vi kan inte minska antalet unga omsorgsgivare, men vi kan öka stödet som de får, sammanfattade Madeleine Buchner, och betonade att man måste fortsätta lära av varandra och samarbeta för att stödet ska kunna utvecklas.

– Tillsammans kan vi visa anhöriga, speciellt unga anhöriga, runt om i världen att vi bryr oss om dem.

Läs mer om Little Dreamers Australia på deras webbsida

Text: Josefine Göransson

Senast uppdaterad 2021-05-10 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson