”Även de yngsta barnen behöver hjälp att identifiera sig som omsorgsgivare”

Sara Santini, Mary Pilkington, Ruth Sillivan, Anil Patil och Andy McGowan medverkade vid seminariet “Reaching out to young carers and, in particular, hidden/forgotten groups”.

Sara Santini, Mary Pilkington, Ruth Sillivan, Anil Patil och Andy McGowan medverkade vid seminariet “Reaching out to young carers and, in particular, hidden/forgotten groups”.

Reaching out to young carers and, in particular, hidden/forgotten groups. Det var titeln på ett av tisdagens seminarier. Där gavs fyra exempel på där det är extra svårt att identifiera, och därmed kunna ge stöd till unga omsorgsgivare.

– Under ett av dagens seminarier fick vi ta del av fyra exempel på olika grupper av unga omsorgsgivare som är väldigt osynliga, svåra att identifiera och därför lätt blir bortglömda. Det är unga omsorggivare som finns i låg- och medelinkomstländer, HBTQ-ungdomar, de riktigt små barnen, och unga som ger stöd till mor- och föräldrar. När man lyssnar på de fyra olika föredragen så blir det tydligt att arbetet med att identifiera, lyssna på och ge stödinsatser måste anpassas till den kontext de unga omsorgstagarna befinner sig i. Det handlar om att samverka, använda sin fantasi och inte låsa sig i fasta föreställningar om vilket behov unga omsorgsgivare har, utan lyssna på dem där de själva befinner sig och lära av det, sa Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nationellt kompetenscenter anhöriga (Nka).

På seminariet medverkade: Anil Patil, chef och grundare av Carers Worldwide, Storbritannien, som verkar i utvecklingsländer, som Indien, Nepal och Bangladesh. Ruth Sillivan, från Storbritannien, tog upp frågor kring situationen för HBTQ-personer som är unga omsorgsgivare. Andy McGowan Storbritannien, berättade om välgörenhetsorganisationen Caring Together, som även vänder sig till de yngsta omsorgsgivarna i förskolan och skolan, och sist ut var Sara Santini, Italien, som berättade om en studie med fokus på unga som är omsorgsgivare till sina mor- och farföräldrar. Seminariet leddes av Mary Pilkington, Australien, som själv är en ung, vuxen omsorgsgivare.

Stödgrupper för unga omsorgsgivare

Anil Patil, chef och grundare av Carers Worldwide, Storbritannien, som verkar i utvecklingsländer, som Indien, Nepal och Bangladesh, var först ut. Carers Wordwide organiserar bland annat stödgrupper, där unga omsorgsgivare får möjlighet att mötas och känna att de inte är ensamma i sin situation, men även få hjälp med praktiska saker som underlättar skolgången. An Unheard Voice and an Unmet Need: the situation of young carers in low and middle income countries

Läs mer: https://carersworldwide.org/

Ruth Sillivan, från Storbritannien, tog upp frågor kring situationen för HBTQ-ungdomar som är unga omsorgsgivare. Att det är viktigt att identifiera deras roll och hitta specifika stödgrupper, med ledare som har extra kunskap även om frågor som rör just HBTQ-personer. Hon tog exempel där kulturaktiviteter fungerar väldigt bra för att skapa trygghet och öppna upp för samtal och i förlängningen identifiera behov hos unga omsorgsgivare. Practice: Queering Support Spaces – Accommodating and Supporting LGBTQIA+ Young Carers.

Andy McGowan Storbritannien, berättade om välgörenhetsorganisationen Caring Together, som även vänder sig till de yngsta omsorgsgivarna och verkar för att lokalt ge information, skapa mötesplatser, och olika kampanjer för att uppmärksamma unga omsorgsgivares situation. Han gav några siffror från Storbritannien: varje minut ger fyra personer omsorg till någon annan person i familjen. Det blir 6 000 personer per dag och tre av fem av oss kommer någon gång i livet ge omsorg till någon annan person. Några andra siffror han gav var att 10 000 barn i åldrarna 5-8 år är unga omsorgsgivare, varv 12 procent haft den rollen sedan de var fem år.

Caring Together vänder sig även till andra organisationer, skolor och arbetsplatser för att informera om vikten av att identifiera omsorgsgivare.

Ett viktigt och uppskattat projekt de driver är ett projekt riktat till de yngsta omsorgsgivarna, och sker i samarbete med skolan. Där har man med hjälp av skolpersonal och grafiska designer skapat ett material som kan användas i skolan och bidra till att hjälpa de yngsta eleverna, från fem år, att identifiera sig som omsorgsgivare och även få känna att de gör något gott för andra. Det är tryckt material och en tecknad film: "Superheros" som skolpersonal kan använda i förskolan och de lägre klasserna. Filmen bygger mycket på verkliga situationer som barnen kan känna igen sig i, och som sedan kan användas som underlag för samtal i skolan, men också som hjälp att identifiera de yngsta omsorgsgivarna. Breaking down the barriers to identifying the youngest young carers.

Läs mer:
https://www.caringtogether.org/
https://www.caringtogether.org/infant-carers

Sara Santini, Italien, berättade om en studie med fokus på unga som är omsorgsgivare till sina mor- och farföräldrar: Adolescent Young Carers of grandparents: results from the ME-WE online survey.

Studien visade bland annat att flickor är överrepresenterade och att unga omsorgstagare som är flickor, transgender, och/eller har invandrarbakgrund uppvisar högre risker för att drabbas av ohälsa i samband med att de ger omsorg om mor- eller farföräldrar. Även här finns betydande kulturella skillnader i synsätt mellan länder och första eller andra generationens invandrare ger mer omsorg åt en mor- eller farförälder, än andra unga omsorgsgivare.

Sara Santini förklarade att, hur unga omsorgsgivare uppfattar sin situation, i positiva eller negativa termer, är starkt kopplat till bland annat kulturella synsätt, generationsövergripande familjeband, sociala sammanhang och förtroende för samhällets skyddsnät.

Text: Agneta Berghamre Heins

Senast uppdaterad 2021-05-05 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson