International Young Carers Conference 2021

Den 3-6 maj 2021 arrangeras den tredje internationella Young Carers-konferensen, denna gång med temat "Identify, Support, Listen to young carers". Konferensen arrangeras av Nka, Linnéuniversitetet och Eurocarers och kommer att vara helt digital. 

Den andra internationella konferensen om unga omsorgsgivare hölls 28-31 maj 2017 i Malmö och fokuserade på temat "Every Child has the Right to...". Nyckelpersoner från olika områden och från hela världen enades om att unga omsorgsgivare skulle kunna åtnjuta samma rättigheter som alla andra barn och påpekade att den vision som lagts fram i FN:s barnkonvention fortfarande är långt ifrån verklighet för många unga omsorgsgivare.

Den tredje internationella Young Carers-konferensen kommer att bygga vidare på dessa slutsatser och kommer att reflektera över de konkreta åtgärder som krävs för att göra det möjligt för unga omsorgsgivare att nå sin fulla potential.

Behovet av att identifiera, stödja och lyssna till unga omsorgsgivare är de viktigaste rekommendationerna som identifierats av unga omsorgsgivare själva under den föregående konferensen och detta innebär deltagande av ett brett spektrum av intressenter.

Forskning, policy, praxis, lagstiftning och "förstahands"-erfarenheter kring dessa huvudteman kommer därför att delas för att stärka ömsesidigt lärande bland intressenter och länder.

Deltagarna förväntas lära sig om strategier som implementerats i olika länder (vad som fungerade, vad som inte fungerade, vad som kan replikeras) för att gå vidare i klassificeringen av medvetenhet i landet och policyrespons till unga vårdare (Leu & Becker, 2016). På så sätt kan vi gå vidare i vår vision: en där unga vårdgivare fullt ut kan njuta av de mänskliga rättigheterna de har rätt till.

Konferensen arrangeras av Eurocarers, Linnéuniversitet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Läs mer om konferensen på Eurocarers webbplats

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Madeleine Buchner, founder Little Dreamers Australia

Senast uppdaterad 2021-03-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson