Inspirationsdag om anhörigstöd

NSPH, Hjärnkoll, Nka, och Studieförbundet Vuxenskolan SKL inbjuder till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

09.30 – 19.50 Registrering och kaffe

09.50 – 10.00 Välkommen och introduktion, Anki Sandberg, ordförande, NSPH

10.00 – 10.20 Hjärnkollambassadör om eget anhörigskap, Jenny Atho

10.20 – 10.50 Nationell anhörigstrategi inkl. arbetet med unga omsorgsgivare Lennart Magnusson, verksamhetschef och forskare, NKA

10.50 – 11.00 Bensträckare

11.00 – 11.50 Vi kan och vill förbättra. Anhörigkonsulenter delar erfarenheter; Mikael Nylander, Danderyds kommun, m.fl. kommuner, moderator Birgitta Fagervall-Yttling, SKL

11.50 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.40 Stöd till föräldrar med egen funktionsnedsättning, Elisabeth Gunnars, projektledare Familjelyftet, Riksförbundet Attention

13.40 – 14.00 Stöd till den som står nära någon med missbruk, Stefan Brené, Socialstyrelsen

14.00 –14.20 Erfarenheter av missbrukande son Anna Bergfors, förälder, läser egna dikter

Arrangörer

Arrangörer

Senast uppdaterad 2019-09-02 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson