Program för Forum FUB 2020

13.30-15.00

Välkomna!
Marianne Hermansson, samordnare FUB, Lennart Magnusson,verksamhetschef Nka samt Ing-Marie Olofsdotter, moderator.

Foto: Agneta Heins

Foto: Agneta Heins

Hur kan vi skapa ett gott liv för hela familjen?
Anna Pella, författare och Lotta Frecon, pedagog, Gott liv för alla
I sin workshop vill Anna Pella och Lotta Frecon öka kunskapen om vad familjer i deras situation behöver för att kunna leva ett gott liv. Workshopen utgår från Annas bok "När du ler stannar tiden" om dottern Agnes som föddes med flerfunktionsnedsättning.

15.00-15.30

Fika och mingel.

15.30-16.00 – Välj mellan fem teman

TEMA 1: Kunskapsstöd
Birgitta Olofsson, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka)
Nka har sedan 2011 ett särskilt uppdrag från regeringen att vara ett nationellt kunskapsstöd för anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättning. Nka kommer att visa vilken information och kunskapsstöd som hittills tagits fram.

TEMA 2: Internationell utblick
Mona Pihl, Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Medarbetare för Nka fick i höstas möjlighet att besöka den internationella konferensen IASSIDD i Glasgow. På detta seminarium delar de med sig av den kunskap och erfarenheter som de fick där samt från ett uppföljande möte i Berlin.

TEMA 3: Den goda måltiden
Birgitta Toll, kostekonom
God och näringsrik mat, vackert serverad i en miljö som är både trivsam och ändamålsenlig, är livsviktigt. Birgitta Toll kommer att tala om svårigheter med ätande och måltider samt hur man kan skapa delaktighet och matglädje trots svårigheter.

TEMA 4: Hörsel och hörselnedsättning
Eva Andersson, audionom
Det är fortfarande många vuxna personer med flerfunktionsnedsättning som aldrig fått sin hörsel undersökt. Eva Andersson kommer att tala om hörsel och hörselproblematik hos barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och vikten av att införa kontinuerlig hörselscreening.

TEMA 5: Konst och kultur
Eva von Hofsten, projektledare samt skådespelare från Scen:se
Scen:se skapar konst och kulturupplevelser för barn och unga med flerfunktionsnedsättning. Skådespelarna kommer att visa exempel på hur de arbetat med dramaundervisning i grundsärskolans träningsklasser och gymnasiesärskolans individuella program.
Programpunkt som passar alla men som är särskilt anpassad för dig med flerfunktionsnedsättning. 

16.00-16.15

Förflyttning och bensträckare.

16.15-17.00

Vi är med!
Pia Käcker, projektledare & Birgitta Olofsson, metodstödjare för Arvsfondsprojektet "Vi är med!"
"Vi är med!" syftar till att få omgivningen att ge det stöd i kommunikation som krävs för att få bli delaktig och sedd som en individ med egna resurser. Här presenteras exempel på metoder som stödjer kommunikation och samspel som ska resultera i ett metodpaket med kommunikationsstödjande arbetssätt för att vuxna personer med flerfunktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i sin vardag.

Avslutning och sammanfattning
Marianne Hermansson, samordnare och Ing-Marie Olofsdotter, moderator.

Här kan du gå vidare till anmälan.

Senast uppdaterad 2020-02-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson