Att leva med lipödem

Den 25 september anordnas en webbkonferens om att leva med lipödem. Under konferensen kommer den senaste samlade kunskapen om livet med lipödem att presenteras. Dessutom delges information om regeringsuppdraget - att utreda det vetenskapliga stödet för lipödem.

Konferensen vänder sig till dig med lipödem, till politiker, beslutsfattare och professionen eller andra som är intresserade av att bättre förstå hur det är att vara drabbad av lipödem. Deltagarna kommer att få höra många intressanta talare, de senaste rönen och dessutom få möjlighet att ställa frågor.

Konferensen är kostnadsfri. 

Datum: 25 september
Tid: 13.30-16.00
Plats: Digitalt

Sista anmälningsdag 24 september

Här kan du läsa mer och anmäla dig

Senast uppdaterad 2020-03-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson