Webbinarium: Vem är den enskilde i ett gemensamt hem?

Tid
Ämne
Webbinarium: Vem är den enskilde i ett gemensamt hem?
Plats
På webben
Skapad

Hur förhåller sig biståndshandläggare till anhörigas möjligheter till frivillighet, autonomi och personlig integritet?

Martina Takter, Närståendekoordinator

Martina Takter, Närståendekoordinator

Ett webbinarium om en intervjustudie med biståndshandläggare. Utgångspunkten är att synliggöra anhörigas möjligheter till frivilliga val, autonomi och personlig integritet genom biståndshandläggningens praxis i en kommunal vård- och omsorgskontext. Sjukvårdens och socialtjänstens utveckling med ett ökande fokus på hemmet som den plats där vård, omsorg och insatser ska ges skapar dilemman för den enskilde, dennes anhöriga, biståndshandläggare och de som ska utföra sitt arbete i den enskildes hem. Vem är denne enskilde i ett gemensamt hem där flera parter lever? Vems behov ska gå före vems? Har någon mer "rätt" till det gemensamma hemmet än någon annan?

Webbinariet är öppet för alla och är kostnadsfritt

Martina Takter är Närståendekoordinator i Malmö Stad

Senast uppdaterad 2018-01-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson