Webbinarie om effekter av anknytningsbaserade interventioner till yngre barn och deras omvårdnadspersoner

Tid
Ämne
Webbinarie om effekter av anknytningsbaserade interventioner till yngre barn och deras omvårdnadspersoner
Plats
På webben
Skapad

Effekter av anknytningsbaserade interventioner till yngre barn och deras omvårdnadspersoner, Ann-Sofie Bergman, universitetslektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet

Anknytningsteorin utvecklades av den engelske psykoanalytikern John Bowlby på 1960-talet. Anknytning handlar om barns behov av trygghet och närhet till minst en anknytningsperson för att kunna utvecklas och använda sina egna resurser. Trygg anknytning är relaterat till positivt långsiktigt utfall för barnen. Under de senaste decennierna har en rad behandlingsmetoder utvecklats internationellt för att främja föräldrars känslomässiga lyhördhet och barns anknytning. I den här föreläsningen presenteras aktuell kunskap om anknytningsbaserade interventioner för yngre barn och deras närmaste omvårdnadspersoner. Föreläsningen utgår från en kunskapsöversikt om samspelsstöd som genomfördes år 2016 av Ann-Sofie Bergman och Elizabeth Hanson, professor i vårdvetenskap. Det är i första hand effekter av anknytningsbaserade interventioner som är föreläsningens fokus.

Bild på Ann-Sofie Bergman
Ann-Sofie Bergman

Möjliggörare/forskare, Barn som anhöriga

0470-76 74 94

Ann-Sofie Bergman är verksam som universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hon undervisar framför allt inom kurser särskilt inriktade mot barn och familj och forskar om familjehemsplaceringar av barn. Ann-Sofie är även socionom med lång erfarenhet av socialt arbete med barn och deras familjer i det sociala arbetets praktik.

 

 

Klicka här för anmälan

Senast uppdaterad 2017-08-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson