Webbinarie Den ombokade resan att leva som familj med kronisk sjukdom

Tid
Ämne
Webbinarie Den ombokade resan att leva som familj med kronisk sjukdom
Plats
På webben
Skapad

Liselott Orestedt, Leg. sjuksköterska och Filosofie doktor
Utgångspunkten är familjer där en vuxen familjemedlem har en kronisk sjukdom. Föreläsningen handlar om hur det är att leva med kronisk sjukdom ur ett familjeperspektiv. Vidare berörs hur familjerna skapar ett gemensamt välbefinnande samt deras erfarenheter av möten med hälso- och sjukvården.

Klicka här för mer information och anmälan

Senast uppdaterad 2017-05-08 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson