Värna våra yngsta 2019

Tid
Ämne
Värna våra yngsta 2019
Plats
Folkets Hus i Stockholm
Skapad

Späda barns rätt till hälsa och utveckling

För tredje året i rad anordnar vi nu en nationell konferens om stöd till våra yngsta och deras föräldrar.

Innehåll

Konferensen handlar om de 1001 viktiga dagarna, och hur vi ska stötta och värna både föräldrar och barn redan under graviditeten och sedan fortsatt under barnets första två år. En period då barnet är exceptionellt mottagligt men också sårbart och föräldrarna särskilt öppna för stöd.

Huvudtalare är Docent Vibeke Moe, från Institutionen för psykologi, Oslo universitet. Teman under årets konferens är bl.a. negativa barndomsupplevelser (ACE) och deras betydelse för utveckling, exempel på samverkan vid tidiga insatser, presentation av politiska satsningar. Det blir plenarföreläsningar och seminarier med kunskap från forskning och praktik, intressanta exempel på verksamheter och utvecklingsarbete.

Målgrupp

Vi riktar oss till alla som möter blivande föräldrar, späda barn och deras föräldrar inom mödra- och barnhälsovård, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, specialverksamheter, vuxenpsykiatri, beroendevård etc. Vi välkomnar också beslutsfattare, chefer på olika nivåer och verksamhetsutvecklare samt forskare.

Klicka här för program

Klicka här för anmälan

Sista dag för anmälan är den 27 september!

Arrangörer

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Kontakt

Ann-Cristine Jonsson, utredare Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad 2019-01-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson