Värna våra yngsta 2019

Tid
Ämne
Värna våra yngsta 2019
Plats
Folkets Hus i Stockholm
Skapad

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har gemensamt i oktober 2017 och oktober 2018 ordnat de mycket uppskattade konferenserna Värna våra yngsta, om späda barns hälsa och utveckling. Syftet har varit att rikta ljuset mot de yngsta och uppmärksamma behovet av riktat stöd till dem och deras föräldrar. Ambitionen är att återkommande ordna konferenser på temat.

Nu är vi igång med planering av den tredje konferensen, som kommer att äga rum på Folkets Hus i Stockholm den 8–9 oktober 2019.

Mer information om program och anmälan kommer senare.

Senast uppdaterad 2019-01-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson