Välkomna! Till den tredje Nationella nätverksträffen om Barn som anhöriga för anhörigkonsulenter

Tid
Ämne
Välkomna! Till den tredje Nationella nätverksträffen om Barn som anhöriga för anhörigkonsulenter
Plats
Zinkensdamm hotell, Zinkens väg 20, Stockholm
Skapad

Tid: 19-20 mars 2020, internat med start kl. 10.00 den 19 mars och som avslutas kl. 13 den 20 mars.

Plats: Zinkensdamm hotell, Zinkens väg 20, Stockholm.

Kostnad: Nätverksträffen är kostnadsfri. En övernattning, måltider, fika och gemensam middag på kvällen den 19 mars ingår kostnadsfritt för er. Reskostnader betalar ni själva.

Anmälan: skickas senast den 14 februari till Ingela Furenbäck ingela.furenback@lnu.se

Vid senare avbokning än en månad innan mötet debiteras deltagare för kostnaden. Platsen kan överlåtas åt annan.

Arrangör: Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Vid vårt första möte i mars 2018 kom cirka 50 anhörigkonsulenter. Det var bara vissa av er som uttalat i er arbetsbeskrivning arbetade med målgruppen barn som anhöriga. Men vid vårt möte kunde det konstateras att det finns barn i familjerna som ni arbetar med och att det är angeläget att uppmärksamma dem och att veta vilket stöd barnen kan få i er kommun. Flera av er hade som ambition att göra en kartläggning av detta. Vid vårt andra möte hade så mycket hänt, det är en glädje att följa ert utvecklingsarbete!

Tanken med dessa träffar är att det ska bidra till inspiration och ömsesidigt erfarenhetsutbyte till anhörigkonsulenter som arbetar med barn som anhöriga men även för er som är intresserade av att utveckla och uppmärksamma detta område. Syftet är att stärka stödet till barn som anhöriga genom gemensamt lärande och samverkan, mötet kan ge inspiration, information, diskussion, utveckla kontaktnät samt ta del av ny och relevant utveckling och forskning inom området.

Det är som vanligt Ni som får styra programmet för dagarna. Hör av er till mig och tipsa om vad som kan vara särskilt viktigt att ta upp och diskutera eller om ni har önskemål om någon som presentera, ett viktigt ämne att få kunskap om samt låt oss veta om hur det går med era utvecklingsarbete eller någon erfarenhet som ni skulle kunna presentera för oss andra.

För mer information och kontakt

Bild på Ingela Furenbäck
Ingela Furenbäck

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Ingela Furenbäck är Dr.PH och socionom. Hon är lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och Forskare/möjliggörare för inom området Barn som anhöriga inom Nka.
Hon har arbetat som postdoktor i en tvärvetenskaplig forskarmiljö, Barn som anhörig med inriktning Systematisk uppföljning. Det handlade om att undersöka förutsättningar för och implementera systematisk uppföljning av interventioner som bedrivs inom kommunal verksamhet och som riktade sig till barn som är anhörig till föräldrar eller vårdnadshavare med olika typer av problematik.

Ingela har tidigare arbetat inom högskola/universitet som avdelningschef och programansvarig för socionomprogram men även inom kommun som familjehemssekreterare, socialsekreterare samt som personalkonsulent inom företagshälsovård. Hennes doktorsavhandling var ett deltagarorienterat aktionsforskningsprojekt som handlade om att utveckla samverkan inom hälso- och sjukvård https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:787204/FULLTEXT01.pdf. Hennes intresseområden är Barn som anhöriga, interaktiv forskning, samverkan, förändringsarbete, personlig utveckling samt forskning om grupper och organisering.

 

Senast uppdaterad 2020-01-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson