Utbildning: Barn och trauma

Tid
Ämne
Utbildning: Barn och trauma
Plats
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Skapad

Under våren 2020 erbjuder Karolinska Institutet tillsammans med Ericastiftelsen utbildningen Barn och trauma, 7,5 hp. Det är en kurs som ger kunskap om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter potentiellt traumatiserande händelser.

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, elevhälsa, habilitering och liknande. Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialistutbildningen för psykologer inom området: Klinisk psykologi: Psykologisk behandling/psykoterapi, barn- och ungdomspsykologi.
Kursen omnämns i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) rapport från 2015 som ett gott exempel på hur undervisning om våld mot barn kan bedrivas inom högre utbildning. Utbildningen samverkar med Barnafrid och ges en gång per år.

Kursupplägg
Kursen genomförs under en termin med 6 heldagar med föreläsningar och seminarier fördelade på tre olika veckor (2+3+1 dagar).
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt med webbaserat stöd. 

Tid och plats
Kursen ges vårterminen 2020 under följande heldagar:
9 och 10 mars
1 och 2 och 3 april
1 juni
Undervisningen sker vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Pris
16 900 kr exkl. moms.
I priset ingår för- och eftermiddagskaffe och även kursens huvudbok: Almqvist, K., Norlén, A., Tingberg, B. (2019). Barn, unga och trauma. Att uppmärksamma, förstå och hjälpa. Stockholm: Natur & Kultur.

Kursledare
Kjerstin Almqvist: Leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut, Professor i psykologi vid Karlstad universitet, forskningsledare vid Centrum för klinisk forskning Region Värmland.

Anna Norlén: Leg psykolog, leg psykoterapeut, verksamhetschef och rektor vid Ericastiftelsen, Stockholm.

Björn Tingberg: Leg sjuksköterska, leg psykoterapeut, Med.Dr., magisterexamen i pedagogik.

Behörighet och förkunskaper
Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, juridik, polisexamen eller socionomexamen. Kunskaper motsvarande Svenska B och Engelska A med lägst betyget Godkänd.

Anmälan
Anmälan görs på www.ki.se/uppdragsutbildning
Sista anmälningsdag är 24 februari 2020. 

Här kan du läsa mer om kursen

Senast uppdaterad 2020-01-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson