Utbildning av utbildare till: Fördjupningskurs i stärkt barn- och föräldraperspektiv i beroendevården

Tid
Ämne
Utbildning av utbildare till: Fördjupningskurs i stärkt barn- och föräldraperspektiv i beroendevården
Plats
Zinkensdamms konferens i Stockholm
Skapad

På uppdrag av Socialstyrelsen arrangerar CAN till hösten en utbildning för dig som, i din tjänst, vill och kan engagera dig i att sprida kunskap och utbildning i frågan om hur vi kan stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevården i din region. Utbildningen vänder sig till dig som:
- i din tjänst har intresse och möjlighet att utbilda blivande kursledare - får uppdrag och mandat från din chef att åta dig utbildningsuppdrag i er region - kan avsätta tid för enklare handledning och stöd till kursledare i regionen

Läs mer

Senast uppdaterad 2019-08-28 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson