Träff i forskarnätverket - barn som anhöriga!

Tid
Ämne
Träff i forskarnätverket - barn som anhöriga!
Plats
På webben
Skapad

Vi träffas digitalt den 15/9 kl. 09.00-16.00 och 16/9 kl. 08.30-12.00 i syfte att fördjupa, bredda och sprida vår kunskap om Barn som anhöriga genom att vi som forskar inom området ökar vår samverkan och får tillfälle att diskutera angelägna frågor och ämnen.

Anmäl dig senast den 7 september (vilka datum/tider du deltar) till pauline.johansson@lnu.se

Läs/ladda ner programmet!

För mer information och kontakt

Bild på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Senast uppdaterad 2020-06-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson