Temadag om Smith Lemli Opitz syndrom

Tid
Ämne
Temadag om Smith Lemli Opitz syndrom
Plats
Plats meddelas inom kort
Skapad

Centrum för Sällsynta Diagnoser på Karolinska anordnar i samverkan med stiftelsen JMR för personer med Smith Lemli Opitz syndrom (SLO syndrom) en temadag om denna sällsynta ämnesomsättningssjukdom. Det medicinska kunskapsläget kommer att presenteras och information ges om bl.a. medicinsk omvårdnad, kommunikation, aktiviteter och lek. Föräldrar delar med sig av sina erfarenheter, ger tips och råd. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) medverkar.

Välkommen med intresseanmälan

Vi arbetar nu med planeringen av temadagen. Är du in­tres­serad av att komma? Vad tycker du är viktigt att vi tar upp? Har du idéer eller förslag till programpunkter?

Maila förslag till info@jmr.se eller sms:as till 070-6038053. För löpande information om temadagen se stiftelsen JMR:s hemsida http://stiftelse.jmr.se.

Senast uppdaterad 2019-03-06 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson