Stödgruppsledarutbildning enligt metoden Barnkraft 2019

Tid
Ämne
Stödgruppsledarutbildning enligt metoden Barnkraft 2019
Plats
Huddinge sjukhus, Stockholm Lokal: Muskö M57
Skapad

För dig som vill vara med och leda stödgrupper för föräldrar med psykisk sjukdom och deras barn/ungdomar.

Barnkraft vänder sig till föräldrar med psykisk sjukdom och deras barn i åldrarna 7-18 år.

Metoden förutsätter ett nära samarbete mellan kommun och vuxenpsykiatrin.

Barnkraft har utvecklats i Finland av Bitta Söderbom, och finns i Sverige sedan flera år tillbaka. Barnkraft består av nio stödgruppsträffar med parallella grupper för barn och deras föräldrar. Metoden bygger på samma förhållningssätt som Beardslee's familjeintervention och Föra barnen på tal.

Barnkraft syftar till att främja föräldraskapet och öka föräldrarnas medvetenhet om skyddsfaktorer för barnen, öka barnens förståelse för den situation som de lever i och minska risken att barnen själva insjuknar i psykisk ohälsa. I Barnkraft ges barnen och föräldrarna tillfälle att tillsammans med andra i samma situation samtala om upplevelser och erfarenheter. Varje träff har teman som bearbetas genom övningar och samtal.

Gruppledarutbildningen hålls på följande tisdagar:

Dag 1: 10/9
Dag 2: 24/9
Dag 3: 15/10
Dag 4: 19/11
Dag 5: 3/12

Tid: 9-16

Plats: Huddinge sjukhus, Stockholm Lokal: Muskö M57

Anmälan: Till någon av nedanstående kontaktpersoner senast 10/6 2018.

Utbildare och kontaktpersoner:
Britt-Inger Röcklinger, Huddinge kommun, 08-535 376 68, britt-inger.rocklinger@huddinge.se
Anette Ståhl, Psykiatri Sydväst, 073-049 80 37, anette.stahl@sll.se

Utbildningen är gratis för personal från Psykiatri Sydväst, Botkyrka- och Huddinge kommuner. I mån av plats erbjuds externa platser för 10 000 kr, exklusive moms, per person.

Senast uppdaterad 2019-04-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson