Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling

Tid
Ämne
Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling
Plats
Folkets Hus i Stockholm
Skapad

Konferensen vill särskilt uppmärksamma behoven hos de yngsta barnen och deras föräldrar genom att sätta fokus på att satsningar på späda barns psykiska hälsa och stöd till deras föräldrar behöver ha hög prioritet.

Tillsammans med Socialstyrelsen och Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) arbetar vi för att stärka stödet till barn som anhöriga och deras familjer. Nu uppmärksammar vi särskilt de allra yngsta barnen som anhöriga. Även späda barn har ibland föräldrar som behöver stöd för egen del, och i sitt föräldraskap, på grund av psykisk skörhet eller ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, beroende, allvarlig sjukdom eller av andra skäl som kan påverka samspelet och det späda barnets utveckling.

Under konferensen presenteras aktuell forskning, exempel från verksamheter med stöd till späda barn och deras föräldrar samt särskilda satsningar på späda barns psykiska hälsa i våra nordiska grannländer. OBS! Sista anmälningsdag är den 15 september.

Datum: 16 oktober - 17 oktober
Tid: Start kl 09.30 första dagen – avslut kl. 16.00 andra dagen.
Plats: Folkets hus (City Conference Centre), Barnhusgatan 12-14
Ort: Stockholm

OBS! Konferensen är nu fullbokad! För plats på väntelista, maila till: Agnetha Bäckman

Nka filmar konferensen och inspelningarna kommer att publiceras på Nka Play efter konferensen.

Målgrupp

Konferensen riktar sig främst till alla inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som kommer i kontakt med späda barn och deras föräldrar. Det kan t.ex. vara såväl verksamheter som riktar sig till barn som till vuxna (psykiatri, missbruks- och beroendevård m.fl.).

Kostnad

Deltagaravgiften är 500 kr exkl. moms, som inkluderar fika och lunch båda dagarna. Avgiften faktureras. Anmälan är bindande men inte personlig.

Kontakt

Frågor angående programmet:
Elisabet Olofsson, Folkhälsomyndigheten, 010-205 29 57. elisabet.olofsson@folkhalsomyndigheten.se
Merike Hansson, Socialstyrelsen, 075-247 31 71. merike.hansson@socialstyrelsen.se

Övriga frågor:
Agnetha Bäckman, 010-205 29 31. agnetha.backman@folkhalsomyndigheten.se

Arrangörer
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) och Linnéuniversitetet.

Senast uppdaterad 2017-04-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson