Späda barns hälsa och utveckling

Tid
Ämne
Späda barns hälsa och utveckling
Plats
Aula Magna, Stockholms Universitet
Skapad

Den andra nationella konferensen om stöd till våra yngsta och deras föräldrar, med professor Mary Dozier från avdelningen Psychological and Brain Sciences, University of Delaware som huvudtalare.

Om de 1001 viktiga dagarna, och hur vi ska stötta och värna den fantastiska utveckling som sker från befruktningen och under barnets första två år. En period då barnet är exceptionellt mottagligt men också sårbart och föräldrarna särskilt mottagliga för stöd.

Konferensen riktar sig till alla som möter blivande föräldrar, späda barn och deras föräldrar inom mödra- och barnhälsovård, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, specialverksamheter, vuxenpsykiatri, beroendevård etc, men också till beslutsfattare, chefer på olika nivåer och verksamhetsutvecklare samt forskare.

Senast uppdaterad 2018-04-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson