Seminarium om valfrihetssystemet i hemtjänsten

Tid
Ämne
Seminarium om valfrihetssystemet i hemtjänsten
Plats
Högskolan i Borås Sal D209
Skapad

Genom valfrihetssystem i hemtjänsten har allt fler fått möjlighet att välja bland såväl offentliga som privata utövare. Alla ska ha en möjlighet att kunna anpassa hemtjänsten efter sina individuella behov. Men vad har äldre personer med nedsatt beslutsförmåga för förutsättningar att välja individanpassad hemtjänst?
Under seminariet presenteras resultat från en fokusgruppsstudie, där biståndshandläggare från tre kommuner diskuterat såväl positiva som negativa konsekvenser av valfrihetssystem i förhållande till äldre personer (65+) med nedsatt beslutsförmåga. Detta har, så vitt vi känner till, inte studerats tidigare i en svensk kontext.

Klicka här för program och anmälan

Senast uppdaterad 2018-06-07 av Annica Larsson Skoglund, ansvarig utgivare Lennart Magnusson