Psykisk ohälsa – vad gör vi för att minska stigmat?

Tid
Ämne
Psykisk ohälsa – vad gör vi för att minska stigmat?
Plats
Waterfront, Stockholm
Skapad

Folkhälsomyndigheten har fått ett regeringsuppdrag om att förbereda och genomföra en information- och kunskapshöjande insats i syfte att minska stigma kring psykisk ohälsa och suicid.

Som en grund i det arbetet vill vi anknyta till det arbete som pågår lokalt, regionalt och nationellt som har bäring på att öka kunskapen och minska fördomarna om psykisk ohälsa och suicid. Därför vill vi samla relevanta/berörda aktörer under en dag för att tillsammans diskutera det aktuella kunskapsläget, kartlägga aktuella behov och belysa erfarenheter från tidigare, pågående och planerade insatser.

Dagen kommer också innehålla presentation av den senaste forskningen och goda exempel från fältet. Detaljerad information om programmet presenteras fortlöpande.

Läs mer

Senast uppdaterad 2019-06-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson