Anhöriga i yrkesverksam ålder

Tid
Ämne
Anhöriga i yrkesverksam ålder
Plats
På webben via Zoom
Skapad

Nka bjuder in till onlinemöten för att diskutera slutbetänkandet från utredningen God och nära vård. Vi har fått i uppdrag att lämna remissvar på utredningen och vill gärna ta del av dina synpunkter.
Vi vänder oss till anhöriga, deras organisationer, personal, chefer och politiker.

Nära vård har diskuterats livligt de senaste åren med stort fokus på den kommande hälso- och sjukvårdsreformen. Vi vill genom dessa onlinemöten ge möjlighet för fler att diskutera och lära oss av varandra. Vad innebär det för anhöriga, vad blir bättre, vad kan göras ännu bättre osv. Remissvaren ska vara inne senast den 31 augusti, se mer information på: https://www.regeringen.se/49cc87/contentassets/0ac3e0f1dca647d9852d211a7131030b/remissinstanser-for-sou-2020_19.pdf

Vi inom Nka kommer att använda dessa onlinemöten för att arbeta fram ett remissvar utifrån ett anhörigperspektiv.

Anmälan

­ Måndag den 17 augusti, kl. 13.00 – 14.30 kommer vi att fokusera på anhöriga i yrkesverksam ålder, anmäl dig här 
Sista anmälningsdag 14 aug kl 12:00

­ Onsdag den 19 augusti, kl. 13.00 – 14.30 kommer vi att fokusera på Barn som anhöriga, anmäl dig här
Sista anmälningsdag den 18 aug kl 12:00

­ Torsdag den 20 augusti, kl. 13.00 – 14.30 kommer vi att fokusera på Äldre anhöriga, anmäl dig här  
Sista anmälningsdag den 19 aug kl 12:00

Välkomna!
Nka-teamet

Bild på Maria Nilsson
Maria Nilsson

Doktorand i hälsovetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet.

0470- 767405

Maria Nilsson är sjuksköterska med specialistinriktning operation, och har tidigare arbetat inom kirurgisk vård, äldrevård, primärvård och operationssjukvård. Maria har en magisterexamen i vårdvetenskap och är nu doktorand i hälsovetenskap vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Marias avhandlingsarbete handlar om införandet av ny teknik för att främja hälsa och välbefinnande hos personer över 65 år och deras anhöriga. För mer information om forskningsprojektet, se https://lnu.se/personal/maria.y.nilsson/.
Maria är också knuten till forskningsprogrammet Sustainable Care: Connecting People and Systems, vid The University of Sheffield.

Min projektsida

 

Senast uppdaterad 2020-06-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson