Onlinemöte för att diskutera LSS-utredningens betänkande

Tid
Ämne
Onlinemöte för att diskutera LSS-utredningens betänkande
Plats
Digitalt via Zoom
Skapad

Nationellt kompetenscentrum anhöriga bjuder in till ett onlinemöte för att diskutera betänkandet "Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen". Nka kommer att lämna ett remissvar på betänkandet utifrån ett anhörigperspektiv.

Nka är inte en formell remissinstans men vi vill ändå lämna våra synpunkter. Vi vill genom ett digitalt möte ge möjlighet till att diskutera betänkandet och utbyta tankar med varandra. Det som diskuteras under mötet kommer sedan till viss del ligga till grund för det remissvar som Nka lämnar.

Datum: 30 oktober 2020
Tid: Kl. 10.00-12.00
Plats: Digitalt via Zoom. Länk och information om hur du ansluter dig till mötet kommer att skickas till dig innan mötet.

Anmäl dig här 
Sista anmälningsdag är 29 oktober

Remissvaret ska lämnas in senast den 12 november.

Här hittar du hela betänkandet

Senast uppdaterad 2020-10-23 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson