NPF-Forum på Kistamässan

Tid
Ämne
NPF-Forum på Kistamässan
Plats
Kistamässan i Stockholm
Skapad

3-4 maj arrangeras NPF-Forum på Kistamässan som är Riksförbundet Attentions årliga konferens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Årets tema handlar om att se möjligheter, metoder och verktyg för en bättre vardag. Fokus kommer ligga på olika stödinsatser och pedagogiska hjälpmedel för personer med ADHD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom, språkstörning och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nka är medarrangörer.

Läs mer

Senast uppdaterad 2018-01-22 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson