Nationell nätverksträff

Tid
Ämne
Nationell nätverksträff
Plats
Zinkensdamm konferens, Stockholm
Skapad

Nationell nätverksträff för ansvariga inom regioner för barn som anhöriga 16–17 oktober 2019 

Fokus på årets träff är barn till förälder/närstående med psykiska problem och barn till förälder/ närstående som har ett missbruk. Vi kommer även att få inblick och kunskap om barn till närstående i palliativ vård och konsekvenser för barn som mist en förälder.

Just när det gäller stöd till barn som anhöriga i palliativ vård finns det utrymme för fler att kort berätta om sin verksamhet. Meddela om ni vill medverka!

Därutöver kommer vi att behandla och få mer kunskap om anmälningsskyldigheten till socialtjänsten samt strukturer och strategier för att bättre uppmärksamma barn som anhöriga.

Inledningsvis kommer vi att följa upp vad som har skett inom era regioner. Vi kör som tidigare en kort presentation på några minuter för respektive region. Vi kommer också att ha utställarbord som ni får tillgång till, för presentation av diverse material.

Kostnad

Deltagarna står för sina reskostnader. Alla övriga kostnader står Socialstyrelsen för, dvs. hela kostnaden för nätverksdagarna (inkl. middag) och en övernattning. Vid senare avbokning än en månad innan debiteras dock deltagare för kostnaden. Platsen kan överlåtas åt annan som har ansvar för frågorna.

Middagen den 16 oktober ingår i träffen och i nätverkandet, ett trivsamt sätt att lära känna varandra mer och som underlättar det fortsatta arbetet. Vid uteblivande utan att ha meddelat detta i god tid debiterar vi den kostnaden.

Plats

Zinkensdamm konferens, Stockholm http://www.zinkensdamm.com/konferens/

Anmälan

Senast den 9 september till Annica Larsson-Skoglund på Nka: annica@anhoriga.se Ange även eventuellt behov av specialkost vid anmälan.

Kontaktpersoner i arbetsgruppen för ev. frågor

Lena Kronberg lena.kronberg@ltdalarna.se Gunilla Apell Gunilla.Apell@ltdalarna.se Ingela Furenbäck (Nka) och Merike Hansson (Socialstyrelsen)

Varmt välkomna! 

Senast uppdaterad 2019-08-23 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson