Nationell nätverksträff om barn som anhöriga för anhörigkonsulenter

Tid
Ämne
Nationell nätverksträff om barn som anhöriga för anhörigkonsulenter
Plats
Zinkensdamm hotell, Zinkens väg 20, Stockholm.
Skapad

Anhörigkonsulenters/-samordnares arbete och metoder utvecklas och målgruppen för detta arbete vidgas, flera av er arbetar nu även mot barn som anhöriga. Som stöd till detta utvecklingsarbete ordnars en nätverksträff för inspiration och ömsesidigt erfarenhetsutbyte till anhörigkonsulenter som arbetar med barn som anhöriga men även för er som är intresserade av att utveckla området. Syftet är att stärka stödet till barn som anhöriga genom gemensamt lärande och samverkan, mötet kan ge inspiration, information, diskussion, utveckla kontaktnät samt ta del av ny och relevant utveckling och forskning inom området.

Kostnad: Nätverksträffen är kostnadsfri. En övernattning, måltider, fika och gemensam middag på kvällen den 21 mars ingår.
Anmälan: skickas senast den 9 februari till Ingela Furenbäck ingela.furenback@lnu.se
Vid senare avbokning än en månad innan debiteras dock deltagare för kostnaden. Platsen kan överlåtas åt annan. Deltagarna står själva för resekostnader.
Arrangör: Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Senast uppdaterad 2018-01-05 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson