Möte i forskarnätverket Barn som anhöriga

Tid
Ämne
Möte i forskarnätverket Barn som anhöriga
Plats
Zinkensdamm konferens i Stockholm
Skapad

Det övergripande syftet med forskarnätverket Barn som anhöriga är att samla forskare
som är verksamma inom området, att skapa nya kontaktytor mellan forskare och
inspirera till samarbete, samt att vara ett nätverk som arbetar för att föra ut forskning
om barn som anhöriga.

Arrangör: Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Senast uppdaterad 2018-01-05 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson