Livets möjligheter

Tid
Ämne
Livets möjligheter
Plats
Clarion Hotel, Ringvägen 98, Stockholm
Skapad

För personer med flerfunktionsnedsättning - en konferens riktad till anhöriga, personal och beslutsfattare.

Konferensen kommer att belysa olika problemställningar, öka kunskapen och förståelsen för personer med flerfunktionsnedsättning. Här ges möjlighet att inspireras och lära av varandra, främja utbyte av erfarenheter och se de möjligheter som finns för personer med flerfunktionsnedsättning och anhöriga att leva ett gott liv.

Konferensen är ett samarbete mellan Nka och Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade barn & ungdomar, Synskadades riksförbund SRF, Bräcke diakoni,  Ågrenska, Föreningen JAG samt SNPF, arbetsgruppen för flerfunktionsnedsättning inom Svensk Neuropediatrisk förening.

 

Senast uppdaterad 2017-06-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson