Kunskapskonferens om det sociala nätverket och anhörigas betydelse vid psykisk ohälsa

Tid
Ämne
Kunskapskonferens om det sociala nätverket och anhörigas betydelse vid psykisk ohälsa
Plats
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Skapad

Socialpsykiatriskt forum bjuder in till en kunskapskonferens om det sociala nätverket och anhörigas betydelse vid psykisk ohälsa. I konferensen medverkar personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, anhöriga, personal och forskare inom området.

Innehållet i konferensen har fokus på vilket sätt det sociala nätverket och anhöriga kan vara av betydelse vid psykisk ohälsa, anhörigas situation då någon nära har drabbats av psykisk ohälsa och stöd som kan vara av betydelse för den drabbade och anhöriga.

Konferensen genomförs i samverkan med Riksförbundet Hjärnkoll, Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser (CEPI), Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH), Schizofreniförbundet, Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH), Riksförbundet Attention och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

När: 5-6 september
Var: Stockholm

Läs för mer information om program och anmälan (pdf i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2017-06-14 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson