Konferens om morgondagens psykiatri med Anna Nergårdh

Tid
Ämne
Konferens om morgondagens psykiatri med Anna Nergårdh
Plats
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Skapad

Den 7 maj bjuder Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, in till heldagskonferensen "Visa Vägar". Konferensen arrangeras i samarbete med Riksförbundet Hjärnkoll, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt ABF Stockholm.

Under konferensen diskuteras brukarinflytandets roll i morgondagens psykiatri. Konferensen vänder sig till alla som är intresserad av det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra vård- och stödverksamheter inom psykiatrin.

Regeringens utredare på plats

Bland föreläsarna återfinns Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare, som kommer att prata om "God och nära vård – varför och hur?". En annan föreläsare är Kajsa Westling, utredare vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Hennes föredrag har titeln "Från mottagare till medskapare".

Sista anmälningsdatum är tisdagen 28 april. Mer information om hur man anmäler sig finns här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2019-04-09 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson