Hur kan du arbeta med anhöriga med migrantbakgrund?

Tid
Ämne
Hur kan du arbeta med anhöriga med migrantbakgrund?
Plats
På webben via Zoom
Skapad
Foto: Symbolbilder

Foto: Symbolbilder

Verktyg och erfarenheter för att förbättra din interkulturella kompetens

I detta webbinarie kommer NKA och Röda Korset att presentera resultatet av sitt gemensamma arbete inom området interkulturell kompetens inom anhörigstöd: en lärobok och en e-kurs som kan stödja dig som arbetar med anhöriga med migrantbakgrund. Dessutom kommer vi att presentera en praktisk erfarenhet av en kulturanpassad stödtjänst för anhöriga som talar arabiska, anordnad av NKA.

I detta webbinarium kommer alla som vill vara uppkopplade med bild och ljud.

How can you work with carers med migrant background?
Tools and experiences for improving your intercultural competence

In this webinar, NKA and Red Cross will present the results of their joint work in the area of intercultural competence in anhörigstöd: a textbook and an e-course that can support you who work with anhöriga med migrant bakgrund. Moreover, we will present a practical experience of a cultural adapted support service for anhöriga who speak Arabic, organized by NKA.

När/when? 3 december, 14.00-15.30
Språk/Language: Svenska och Engelska, Swedish and English

Klicka här för anmälan

Föreläsare/Lecturers:
Chiara Lenza, Möjlliggörare Nka
Johanna Häggberg, Röda Korset/NKA, Möjlliggörare
Amad Lindblom, NKA, konsult BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter
Moderator: Maria Blad, Nka

Senast uppdaterad 2021-11-10 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson