Frukostseminarium: Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående

Tid
Ämne
Frukostseminarium: Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående
Plats
Socialstyrelsen, Rålambsvägen 5, Stockholm. Lokal Evidensen.
Skapad

Socialstyrelsen bjuder in till ett frukostseminarium den 5 mars för att presentera ett nytt kunskapsstöd: Barn i familjehem- umgänge med föräldrar och andra närstående.

Kunskapsstödet vänder sig främst till personal i socialtjänsten. Det syftar till att ge socialtjänsten ett kunskapsunderlag och en praktisk vägledning för att möjliggöra en strukturerad och rättssäker bedömning, planering samt uppföljning av familjehemsplacerade barns umgänge med sina föräldrar och närstående. På frukostseminariet ges en översiktlig bild av vad kunskapsstödet innehåller och vad materialet om umgänge omfattar i sin helhet.

Läs mer

Senast uppdaterad 2019-01-21 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson