Främja närvaro

Tid
Ämne
Främja närvaro
Plats
Linneuniversitetet, Azur (Vi2166),
Skapad

Hur kan skolan arbeta relationellt och systematiskt för att främja närvaro.

Under tematräffen får du som deltagare möta föreläsare som arbetar relationellt och strukturerat för att främja närvaro samt återfå elever till skolan. Tematräffen innehåller också dialog och erfarenhetsutbyte.

Läs mer på SPSM:s webbplats

Senast uppdaterad 2019-10-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson