Föreläsning: Anhörigas möte med psykiatrisk vård och deras betydelse vid återhämtning

Tid
Ämne
Föreläsning: Anhörigas möte med psykiatrisk vård och deras betydelse vid återhämtning
Plats
Digitalt
Skapad

Den 25 februari 2021 kommer Mats Ewertzon och Ingrid Lindholm, som båda arbetar på Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), att föreläsa om anhörigas möte med psykiatrisk vård och deras betydelse vid återhämtning.

Föreläsningen är en del i en webbinarieserie som anordnas av Socialpsykiatriskt forum i samarbete med Studiefrämjandet Fyrbodal och Utbildningscenter Väst, med stöd av Västra Götalandsregionen.

Vid webbinariet den 25 februari kommer Mats Ewertzon och Ingrid Lindholm prata om forskning inom området och dela med sig av sina egna erfarenheter. Några av de frågor som de kommer att lyfta och diskutera är: Vilka erfarenheter har anhöriga av bemötande från personal inom psykiatrisk vård? Vad kan vara betydelsefullt i bemötande? Och på vilket sätt kan anhöriga vara betydelsefulla vid återhämtning ur den drabbades perspektiv?

Under webbinariet kommer Mats och Ingrid bjuda in till dialog med möjlighet till frågor och erfarenhetsutbyte.

Anmälan görs via Studiefrämjandet (Klicka här)
Webbinariet är gratis.

Senast uppdaterad 2021-02-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson