Disabled Refugees Welcomes slutkonferens

Tid
Ämne
Disabled Refugees Welcomes slutkonferens
Plats
Digitalt via Zoom
Skapad

Den 26 november bjuder projektet Disabled Refugees Welcome (DRW) in till en konferens för att markera slutet på perioden som Arvsfondsprojekt.

Disabled Refugees Welcome (DRW) är ett projekt som drivs av Independent Living Institute. Projektet har genomförts sedan september 2017 i syfte att utveckla nya metoder som ska förbättra mottagande och etablering av nyanlända personer med normbrytande funktionaliteter. 

Vid slutkonferensen kommer deltagarna ha möjlighet att lyssna på föredrag, panelsamtal och delta i workshops. Bland annat kommer DRW att presentera sina projektresultat och migranter med normbrytande funktionalitet kommer berätta vad som har fungerat och vad som har varit svårt under tiden i Sverige.

Datum: 26 november 2020
Tid: Kl. 10.00-16.30
Plats: Digitalt via Zoom

Läs mer om konferensen

Senast uppdaterad 2020-11-13 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson