Det handlar om barnen! Barn som anhöriga till föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar

Tid
Ämne
Det handlar om barnen! Barn som anhöriga till föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar
Plats
15 maj Förseminarie nr 1, Infoteket, S:t Johannesgatan 28D 752 33 Uppsala
Förseminarie nr 2-4 Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40, 753 32 Uppsala
16 maj Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala Torg 1, Uppsala
Skapad

Välkommen till SUF-Kunskapscentrums årliga nationella konferens i Uppsala
den 16 maj 2018, med förseminarier den 15 maj.

Att samhället kan erbjuda föräldrar stöd som stärker deras föräldraförmåga ses idag som en självklar förebyggande och tidig insats som gynnar barnens hälsa och utveckling. När det gäller föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter såsom adhd, add och autismspektrumtillstånd, finns idag kunskap om att föräldraförmågan kan utvecklas om information och stöd anpassas och ges utifrån föräldrarnas och barnens respektive behov.

Det handlar om barnen. Barnens rätt till goda uppväxtvillkor och föräldrar med funktionsnedsättnings rätt till stöd i utövandet av deras ansvar för barnens fostran.

Vi vänder oss till Dig som i ditt arbete möter föräldrar med kognitiva svårigheter och/eller deras barn. Vi vänder oss också till Dig som är beslutsfattare och som vill verka för rätten till information och individuellt anpassat stöd.

Läs mer om konferensen och anmälan

Senast uppdaterad 2018-03-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson