Clown Medicin

Tid
Ämne
Clown Medicin
Plats
Stadsmissionen, Stortorget 2 tr  
Skapad

Välkommen till slutkonferens i projektet Clownbesök i hemsjukvården med ASIH.

Föreläsningar och paneldiskussion på tema:

Anhörigbarnen i den palliativa vuxenvården. Hur ser deras behov av stöd ut och varför har vården svårt att nå familjer med stödåtgärder? Hur kan sjukhusclowner bidra?

Program 

Anmälan

Bakgrundsinformation

Senast uppdaterad 2019-09-16 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson