Barns Rätt som Anhöriga, 2019

Tid
Ämne
Barns Rätt som Anhöriga, 2019
Plats
Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Skapad

Välkommen på konferens om samtal med barn och unga. Ta del av inspirerande föreläsningar, forskning och diskussioner om BRA-samtal!

Målgruppen för konferensen är främst de som arbetar inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, idéburen sektor och vill bli inspirerad och vill utveckla sitt eget eller sina eller medarbetares arbete och engagemang.

BRA modellen är:
Ett verktyg för personal att prata med barn som är anhöriga.
Ett sätt att ge barn och unga 7-18 år möjlighet att uttrycka sitt behov av information och stöd.

Ett stenkast från Stiftelsen Allmänna Barnhusets kontor ligger konferenslokalen inne på samma område, på Garnisonen i Stockholm. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade. Har trådlöst nät och ljudanläggning. Lunch serveras i samma byggnad som konferensen äger rum.

Anmälan & program
Läs mer och anmäl dig till konferensen här

För mer information om konfensen finns på:
Stiftelsen Allmänna Barnhusets hemsida

Bakgrundsinformation om BRA
Barn och unga påverkas när en förälder har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller oväntat avlider. Alla barn som är anhöriga har rätt att uppmärksammas och få möjlighet att uttrycka sina behov. Barns rätt som anhöriga framgår av hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och barnkonventionen.

Senast uppdaterad 2018-09-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson