Åldrandets möjligheter

Tid
Ämne
Åldrandets möjligheter
Plats
Borås Kongress, Akademiplatsen 2, 503 32 Borås
Skapad

Välkommen till Borås för att utbyta tankar och erfarenheter kring hur vi på bästa sätt kan samverka för att tillsammans minska utanförskapet och bidra till en ökad livskvalité bland våra seniorer.

Ofrivillig ensamhet är enligt folkhälsomyndigheten en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalité hos personer mellan 65-80 år. Över 400 000 personer lever i digitalt utanförskap.

Några av programpunkterna är:

  • Ofrivillig ensamhet
  • Träffpunkter och mötesplatser
  • Uppsökande verksamhet
  • Det digitala samhället
  • Queera livslopp

Program och anmälan

Senast uppdaterad 2019-06-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson