Åldern har sin rätt – kunskapsstöd om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

Tid
Ämne
Åldern har sin rätt – kunskapsstöd om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning
Plats
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Skapad

Heldagskonferens 8 mars i centrala Stockholm – kostnad endast 950 kr!

Målgrupp: yrkesverksamma inom LSS-området och anhöriga till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Konferensen presenterar bl a ett nytt kunskapsstöd (webbutbildning och bok) som har tagits fram av FUB och Svenskt Demenscentrum med medel från Arvsfonden. Deltagarna på konferensen får med sig boken.

OBS! Antalet platser är begränsat!

Läs mer och anmäl dig här

 

Program i korthet
09.00 Registrering
10.00 Inledning
10.15 Ett nytt kunskapsstöd presenteras
10.30 Att få vara delaktig i sitt liv - hela livet
11.15 Bensträckare och teater
11.30 Vad gör åldrande med kropp och själ?

12.15 Lunch

13.15 Teater med Medis 5
13.30 När glömska blir en sjukdom
14.10 Att ge stöd vid sorg och förlust
14.30 Vård i livets slutskede
15.15 Inspiration till ett gott arbetssätt

15.45 Teater med Medis 5
16.00 Avslutning och mer om kunskapsstödet "Åldern har sin rätt"

Senast uppdaterad 2018-02-08 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson