Kalendarium

Ludde - en hjälp att prata med barn om vuxna som dricker för mycket

Ludde behövs i skolan Att en vuxen dricker för mycket alkohol är ofta ett tabubelagt ämne. Det gör att många barn tiger om sina familjeförhållanden då de bär på mycket...

12
dec

Utbildning: Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa 7,5 högskolepoäng – grund nivå Vt 2020 Stockholm Inledning Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem i vårt...

4
mar

Expressions of Interest (EOI) Invited for Participation in International Symposium:

Children on the move: Unsettling narratives of care, childhood, and the migration 'crisis' 13th March 2020 University College London (UK) Most children who migrate...

13
mar

CARE: challenges and solutions for a sustainable future

The Sustainable Care Research Programme is a multi-disciplinary ESRC-funded programme (2017-2021) exploring how care arrangements, currently 'in crisis' in parts of th...

1
apr

Nationella SUF-konferensen

Den bärande tanken med den nationella SUF-konferensen är att ge möjlighet till ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan yrkesverksamma, brukare och forskare. Det bli...

5
maj

Call for abstracts – Anhörigriksdagen 2020

Anhörigriksdagen är nordens största mötesplats på anhörigområdet och har genomförts i över 20 år. Anhörigriksdagen är en tvådagarskonferens som vänder sig både till de...

3
nov

International Young Carers Conference

Den 3:e Internationella "Young Carers" konferensen "Identify, Support, Listen to young carers" kommer att vara i Bryssel den 16-17 november 2020. Konferensen arrangera...

16
nov