Kalendarium

Nationellt möte om Huntingtons sjukdom

Riksförbundet Huntingtons sjukdom, RHS, årliga nationella möte kommer att äga rum den 26 mars 2020.   Mötet riktar sig till dig som har Huntingtons sjukdom, är bärare ...

24
sep

Webbinarium: Ögonstyrda samtalsapparater

Många barn och ungdomar utan funktionellt tal kan lära sig att använda ögonstyrning för att styra en samtalsapparat, trots omfattande motorisk funktionsnedsättning och...

24
sep

Temakonferens: Att leva med lipödem

Den 25 september anordnas en temakonferens om att leva med lipödem. Under konferensen kommer den senaste samlade kunskapen om livet med lipödem att presenteras. Dessut...

25
sep

Nationell dag om CVI, hjärnsynskada

Den 12 oktober 2020 anordnas en nationell dag om CVI, hjärnsynskada, i Luleå. Under dagen kommer bland annat Marieke Steendam från Nederländerna att föreläsa.  Dagen...

12
okt

Äldreomsorgsdagarna 2020

På äldreomsorgsdagarna får du ny kunskap, strategier och inspiration för att utveckla äldreomsorgen, med fokus på den äldres förmågor och behov. Under två dagar får du...

15
okt

Call for abstracts – Anhörigriksdagen 2020

Anhörigriksdagen är nordens största mötesplats på anhörigområdet och har genomförts i över 20 år. Anhörigriksdagen är en tvådagarskonferens som vänder sig både till de...

3
nov

Nationell nätverksträff

Den Nationella nätverksträffen för de ansvariga inom regionerna för Barn som anhöriga kommer i år att hållas den 5-6 november. Nätverksträffen kommer att ske digitalt...

5
nov

International Young Carers Conference

Konferensen är framflyttad till juni 2021.  Den 3:e Internationella "Young Carers" konferensen "Identify, Support, Listen to young carers" var tänkt att hållas i Bryss...

16
nov

Barnrättsdagar i Örebro

Vi har glädjen att meddela att Barnrättsdagarna 2020 "Varje barns rätt till utveckling" flyttas fram till 23-24 november 2020. Alla anmälda deltagare, föreläsare och...

23
nov