Kalendarium

Äldreomsorgsdagarna 2017

26 – 27 oktober är det åter dags för en av Sveriges största konferenser för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Förra året kom nästan 1400 deltagare från hela Sverige....

26
okt

Webbinarie om Kunskapsöversikten Stöd till anhöriga vars närstående är i palliativ vård i hemmet

Webbinarie om Kunskapsöversikten Stöd till anhöriga vars närstående är i palliativ vård i hemmet, med Ingrid Hellström, biträdande professor Linköpings Universitet....

26
okt

Webbinarie Utveckling och stöd i samverkan och partnerskap med anhöriga

Om hur vi kan tillvarata anhörigas och anhörigföreningarnas kapacitet och kompetens och gör dem delaktiga och jämställda i utvecklingen av anhörigstöd. Idag och för...

7
nov

Webbinarium Svåra påfrestningar och traumas påverkan på späda barn

Hur påverkas de yngsta barnens utveckling av svåra påfrestningar och trauma, med fördjupning utifrån neuropsykologi, anknytningsteori och traumateori. Grundprinciper f...

9
nov

Spridningskonferens i Uppsala

Den 14 november arrangerar Uppsala Universitet en spridningskonferens om att stärka skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till elever som växer upp med föräldrar me...

14
nov

Webbinarie om Anhöriga och funktionsnedsättningar vid epilepsi

Epilepsi är vanligt hos barn, ungdomar och vuxna, speciellt hos de med en svårare hjärnskada. Det är viktigt att anhöriga och andra i samhället har kunskap om epilepsi...

14
nov

Webbinarie om nätbaserat stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Sigrid Stjernswärd Docent, lektor vid Psykisk hälsa och psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, Institution för hälsovetenskaper, Lunds universitet. Webbinariet...

22
nov

Anhörigdag

Denna dag kommer att innehålla flera spännande föreläsningar. För att nämna några så kommer Carina Boberg som föreläser om sin man som hade Lewybody demens. Den ideell...

24
nov

Livets möjligheter

För personer med flerfunktionsnedsättning - en konferens riktad till anhöriga, personal och beslutsfattare. Konferensen kommer att belysa olika problemställningar, öka...

23
apr