Kalendarium

Barnkonventionen blir lag - Från ord till handling

Inbjudan till konferens på temat Barnkonventionen blir lag FRÅN ORD TILL HANDLING Barns kunskap om att vara barn idag är klart överlägsen vuxnas. Barn och unga med...

20
sep

Anhöriga glöms bort när vården och samhället satsar på individen

Var femte svensk ger idag omsorg till en närstående som har en sjukdom, funktionshinder eller svårigheter att hantera vardagen på grund av hög ålder. Anhörigas insatse...

21
sep

Intradagar

Två studiedagar om stöd och service till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den 1 oktober 2018 lägger LSS-utredningen fram sitt slutbetänkande....

1
okt

World Mental Health Day - Visst går det!

Den 10 oktober arrangeras i Stockholm en inspirationsdag om vägar till förbättrad psykisk hälsa hos barn och unga. Bakom dagen står Nationell Samverkan för Psykisk Häl...

10
okt

konferensen Hur kan socialtjänsten ge bättre stöd till barn och unga i familjer med missbruk?!

Välkommen till årets konferens! Kommunernas socialtjänst är de som har yttersta ansvaret för att barn i familjer med missbruk eller andra problem får det stöd de...

10
okt

Seminarium om valfrihetssystemet i hemtjänsten

Genom valfrihetssystem i hemtjänsten har allt fler fått möjlighet att välja bland såväl offentliga som privata utövare. Alla ska ha en möjlighet att kunna anpassa...

10
okt

Späda barns hälsa och utveckling

Den andra nationella konferensen om stöd till våra yngsta och deras föräldrar, med professor Mary Dozier från avdelningen Psychological and Brain Sciences, University ...

16
okt

"It Takes a Village..."

AN INTERNATIONAL CONFERENCE  Families experiencing substance use, mental or physical health problems May 14-16th. 2019 in Oslo, Norway 'It Takes a Village' internation...

14
maj

IAGG-ER 2019

Welcome to the International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019 23rd – 25th May 2019 in Gothenburg, Sweden Läs mer

23
maj