Kalendarium

Världens viktigaste uppdrag!

Välkomna på MFoF:s och Länsstyrelsernas konferenser om föräldraskapsstöd med rubriken Världens viktigaste uppdrag. Programmet är utformat för beslutsfattare och...

26
sep

En kväll för vuxensyskon

Att ha en bror eller syster som har en funktionsnedsättning eller sjukdom är ett särskilt syskonskap med speciella förutsättningar och konsekvenser. Skulle du vilja...

26
sep

Webbinarie IKT- stöd till anhöriga till äldre närstående

Aileen Bergström, Leg. arbetsterapeut, Med Dr. Sektionen för arbetsterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Karolinska Institutet. Klicka här...

29
sep

7th International Carers Conference in Adelaide

Carers Australia is proud to host the 7th International Carers Conference in Adelaide, South Australia, from 4-6 October 2017. The conference aims to re-imagine caring...

4
okt

Mötesplats Funktionshinder

Mötesplats Funktionshinder är till för anställda inom funktionshinderområdet i GR:s 13 medlemskommuner. Dagarna syftar till att dela med sig av kunskap och erfarenhete...

10
okt

Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling

Konferensen vill särskilt uppmärksamma behoven hos de yngsta barnen och deras föräldrar genom att sätta fokus på att satsningar på späda barns psykiska hälsa och stöd...

16
okt

Inspirationsdag om anhörigstöd

NSPH, SKL, Nka, och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa 09.30 – 10.00 Registrering och...

20
okt

Inspirationsdag om anhörigstöd

NSPH, SKL, Nka, och Studieförbundet Vuxenskolan inbjuder till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. När: Den 20 oktober 2017 Var:...

20
okt

Webbinarie Opratat -opratade saker mellan barn och unga och föräldrar

Opratade saker mellan barn, unga och föräldrar finns i alla familjer. Men fler svårpratade ämnen har familjer med barn med funktionsnedsättning. Det beror på att man ä...

25
okt

Äldreomsorgsdagarna 2017

26 – 27 oktober är det åter dags för en av Sveriges största konferenser för dig som arbetar inom äldreomsorgen. Förra året kom nästan 1400 deltagare från hela Sverige....

26
okt
Föregående12