Kalendarium

Funktionshinder i tiden

  2-3 april 2020 är det dags igen för Funktionshinder i tiden. Konferensen är en mötesplats för chefer, politiker och medarbetare som arbetar med funktionshinderfrågor...

2
apr

Webbinarium: Leva livet medan det pågår

Nationellt kompetenscentrum anhöriga gör en serie webbinarium kring frågor som rör livet och döden. För personer med flerfunktionsnedsättning är livet ofta skört och...

8
apr

Webbinarium: Palliativ vård - hela livet - del 2

  Nationellt kompetenscentrum anhöriga gör en serie webbinarium kring frågor som rör livet och döden. För personer med flerfunktionsnedsättning är livet ofta skört och...

14
apr

NPF-Forum 2020

  Ta del av två inspirerande och kunskapsrika dagar med fokus på hur olika områden i livet på olika sätt påverkas av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  I år...

23
apr

Flerfunktionsnedsättning i fokus

Webbkonferens torsdag 23 april kl 13.30–16 Flerfunktionsnedsättning innebär en kombination av svår intellektuell funktionsnedsättning och omfattande rörelsenedsättning...

23
apr

Forum FUB

  Fredagen den 8 maj anordnar FUB och Nationellt kompetenscentrum anhöriga en tema-eftermiddag om livet med flerfunktionsnedsättning. Temat – Att utgå från den med...

8
maj

Nationell funktionshinderkonferens i Uppsala

Den 14-15 maj anordnas Nationell funktionshinderkonferens på Elite Hotell Akademia i Uppsala. Konferensen riktar sig till politiker och högre tjänstepersoner inom...

14
maj